Alternativă de transport urban. Legătură între Florești și Cluj-Napoca

Conform www.media9.ro „Consiliul Local urmeaz? s? aprobe mar?i studiul de prefezabilitate pentru metrou. Lucrarea a fost întocmit? de asocierea SWS Engineering, Systra, Metrans Engineering, împreun? cu subcontractori care s-au ocupat de studiile topografice, urbanistice, geotehnice ?i arheologice. Documentul urmeaz? s? fie aprobat, s?pt?mâna viitoare, ?i de Consiliul Local Flore?ti, pentru […]

 363 vizite