Primăria Florești oferă abonamente gratuite pentru mijloacele de transport în comun studenților

Conform unui anun? al Prim?riei Flore?ti, studen?ii care nu au împlinit vârsta de 26 de ani ?i sunt înmatricula?i la o institu?ie de înv???mânt superior acreditat? pot beneficia de abonamente gratuite pentru mijloacele de transport în comun. Pentru a beneficia de gratuitate studen?ii trebuie s? prezinte fie o adeverin?? de […]

 1,937 vizite