Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism pentru Metroul Cluj-Napoca – Florești

Pre?edintele Consiliul Jude?ean Cluj, Alin Ti?e, a anun?at faptul c? institu?ia pe care o conduce a emis certificatul de urbanism pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal ?i a Studiului de Fezabilitate a magistralei de metrou Cluj-Napoca – Flore?ti. „Am emis certificatul de urbanism necesar în vederea elabor?rii Planului Urbanistic Zonal ?i […]