Administrația locală din Florești a obținut peste 27 milioane de euro pentru finanțarea proiectelor locale

Administra?ia local? a comunei Flore?ti a reu?it s? atrag? peste 27 milioane de euro din finan??ri nerambursabile pentru proiectele de dezvoltare ale localit??ii. Fondurile nerambursabile vin din dou? direc?ii, 5 milioane de euro prin programul na?ional ”Anghel Saligny”, respectiv 22 milioane de euro prin fonduri europene. ????? ??.???.??? ?? ???? […]