Consiliul Local Florești a votat un proiect de bugetare participativa în valoare de 1 milion de lei

În cadrul ?edin?ei ordinare a Consiliului Local Flore?ti de ast?zi s-a adoptat hot?rârea pentru implementarea proiectului de bugetare participativ?. În cadrul ?edin?ei s-a hot?rât alocarea sumei de 1 milion de lei din bugetul local al comunei pentru proiectele selectate. Pot fi selec?ionate maximum dou? proiecte, iar suma maxim? pentru fiecare […]

 669 vizite