Șantierul de pe Eroilor a reintrat în custodia Primăriei Florești

Dup? ce societatea Napoca SA a reziliat contractul cu Prim?ria Flore?ti în urma repetatelor aten?ion?ri cu privire la eventuale sanc?iuni al primarului Pivariu, ?antierul a fost preluat de c?tre Prim?ria Flore?ti pentru conservarea acestuia pân? la organizarea unei noi licita?ii. Pentru a se evita eventuale accident?ri, autorit??ile locale au împrejmuit […]

 1,027 vizite