Au început lucrările de foraje pentru Magistrala I de Metrou – Tren Metropolitan

Conform unui anun? al Prim?riei Comunei Flore?ti, ast?zi, 27.11.2020 au început lucr?rile de foraje pentru Magistrala I de Metrou – Tren Metropolitan Gil?u-Flore?ti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bon?ida. Lucr?rile de foraj se execut? de c?tre SC GEOSTUD SRL, firm? cu o vast? experien?? în ceea ce prive?te lucr?rile de cale ferat? ?i drumuri.  486 vizite

 486 vizite