Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism pentru Metroul Cluj-Napoca – Florești

Pre?edintele Consiliul Jude?ean Cluj, Alin Ti?e, a anun?at faptul c? institu?ia pe care o conduce a emis certificatul de urbanism pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal ?i a Studiului de Fezabilitate a magistralei de metrou Cluj-Napoca – Flore?ti. “Am emis certificatul de urbanism necesar în vederea elabor?rii Planului Urbanistic Zonal ?i […]

 334 vizite

Au început lucrările de foraje pentru Magistrala I de Metrou – Tren Metropolitan

Conform unui anun? al Prim?riei Comunei Flore?ti, ast?zi, 27.11.2020 au început lucr?rile de foraje pentru Magistrala I de Metrou – Tren Metropolitan Gil?u-Flore?ti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bon?ida. Lucr?rile de foraj se execut? de c?tre SC GEOSTUD SRL, firm? cu o vast? experien?? în ceea ce prive?te lucr?rile de cale ferat? ?i drumuri.  476 vizite

 476 vizite