Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism pentru Metroul Cluj-Napoca – Florești

Pre?edintele Consiliul Jude?ean Cluj, Alin Ti?e, a anun?at faptul c? institu?ia pe care o conduce a emis certificatul de urbanism pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal ?i a Studiului de Fezabilitate a magistralei de metrou Cluj-Napoca – Flore?ti. „Am emis certificatul de urbanism necesar în vederea elabor?rii Planului Urbanistic Zonal ?i […]

Primăria Cluj-Napoca acuzată că blochează proiectul trenului metropolitan

Dup? un exces de laude din partea autorit??ilor, Asocia?ia Pro Infrastructur? acuz? Prim?ria Cluj-Napoca c? blocheaz? inten?ionat proiectul trenului metropolitan prin exces de birocra?ie, riscându-se astfel pierderea finan??rii europene asigurate prin Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien??. Prim?ria Cluj-Napoca ar cere unele avize ?i autoriza?ii inutile pentru acest proiect în […]